Skip to main content
Nieuws-home

Zeegaten tussen Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai

By 20 juli 2022juli 25th, 2022No Comments

NIEUWS

Zeegaten tussen Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai            

18 juli 2022

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij signalen van garnalenvissers. De garnalenvissers geven aan dat ze af en toe jonge haaien aantreffen in hun vangst wanneer ze in het waddengebied vissen. De eerste expeditie van de onderzoekers bevestigt het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt als geboortegrond voor de ruwe haai. Dat is hoopvol nieuws voor de ruwe haai, waarmee het wereldwijd slecht is gesteld.

Onderzoek: pionieren en een beetje geluk hebben

Om de functie van de Waddenzee in de levensloop van de ruwe haai nog beter in beeld te krijgen probeerden de onderzoekers de grote vrouwtjes (moeders) te vangen en die te voorzien van een satellietzender. Hiermee kunnen de vissen worden gevolgd en kan worden bepaald wanneer in het jaar ze aanwezig zijn in ons kustgebied. Helaas zijn de grote vrouwtjes tijdens de expeditie niet gevonden. Wel werden er vier pasgeboren haaienpups van 28 tot 37 centimeter aangetroffen, maar deze zijn niet groot genoeg om te voorzien van een zender. De onderzoekers hebben de ambitie om op een later moment nog een keer uit te varen en dan volwassen dieren te vangen om te kunnen zenderen.

Swimway Waddenzee

Binnen het project Swimway Waddenzee wordt het gebruik van de Waddenzee door verschillende vissoorten bestudeerd, om hiermee adviezen te kunnen geven voor beheer en herstel van de visstand. Dat is hard nodig, want uit monitoringgegevens blijkt dat de hoeveelheid vis in de Waddenzee fors is afgenomen.

Grote vragen over vis

Het onderzoek naar haaien moet helpen bij het beantwoorden van één van de vele vragen die we hebben over de Waddenzee en vis: hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee? Binnen het project Swimway Waddenzee zijn onderzoekers ook nog op zoek naar antwoorden op vragen als ‘wat betekenen schelpdierbanken voor vis’ en ‘hoe gebruiken schoolvormende vissen de Waddenzee?’.

foto: Jena Edwards

LAATSTE NIEUWS

Margot observeert vissen met geluidsgolven

By Nieuws-home

Akoestische meetapparatuur op de bodem van het Marsdiep geeft promovendus Margot Maathuis informatie over visscholen in de Waddenzee. Om die info ook op haar computer te krijgen, moet ze de apparatuur eens in de twee maanden omhoog halen. Dat gebeurt met groot materieel, en blijkt zo eenvoudig nog niet.

Lees meer

Waddentools Symposium 30 juni

By Nieuws-home

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. De onderzoekers van de deelprojecten Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway Waddenzee en Waddenmozaïek presenteerden op 30 juni hun eerste resultaten.

Lees meer

Echolood in de Eems

By Nieuws-home

Op 10 maart is er in het kader van het Waddentools Swimway project door Rijkswaterstaat vaste echoloodapparatuur geplaatst in de Eems. Vorig jaar werd soortgelijke apparatuur ook al geplaatst in het Marsdiep. Met behulp van deze apparatuur onderzoekt Margot Maathuis het gedrag en de biomassa van vis in de Waddenzee.

Lees meer