Skip to main content
Nieuws-home

Voorspellen met modellen

By 31 augustus 2023februari 28th, 2024No Comments

NIEUWS

Voorspellen met modellen

31 augustus 2023

Hoe meer je over vis in de Waddenzee weet, hoe beter je kunt voorspellen wat er gebeurt als die zee verandert. Post-doc Hanna ten Brink werkt aan modellen die voorspellen hoe vispopulaties reageren op veranderingen in de Waddenzee en maatregelen door de mens.

Voor Hanna geen veldwerk op de kwelder of boottripjes over de Waddenzee. Haar onderzoek gebeurt geheel achter de computer. Deze postdoc bij het NIOZ op Texel bouwt in het kader van het project Swimway Waddenzee aan wiskundige modellen die de populatiedynamiek van vissen voorspelt. Denk aan de gevolgen van opwarming of de effecten van maatregelen om de vis te beschermen. 

Verschillende levenscycli

“In de modellen waar ik gebruik van maak, focussen we heel erg op de levenscyclus van de vis. Dat is ook het doel van het Swimway-project. Dus waar wordt de vis geboren en waar gaan ze naartoe als ze groter zijn?”, zegt Hanna. “Ik werk niet met heel specifieke soorten, maar met gildes van soorten die een vergelijkbare levenscyclus hebben. We hebben de estuariene bewoners, die in theorie hun hele leven in de Waddenzee doorbrengen. Er zijn trekvissen die de Waddenzee vooral als corridor gebruiken. En dan zijn er nog de marien-juvenielen die hier als kleine larve of eitje komen en de Waddenzee als kraamkamer gebruiken en daarna weer de Noordzee op trekken. Vissen uit dat soort verschillende levenscycli zullen ook verschillend reageren op bepaalde veranderingen, bijvoorbeeld de veranderingen in voedselaanbod of veranderingen In de temperatuur.”

Kennis uit Swimway-onderzoek

Om die modellen te bouwen heeft Hanna gebruik gemaakt van bestaande wetenschappelijke literatuur, maar ook van de nieuwe uitkomsten uit het onderzoek dat de promovendi in het Swimway-project uitvoeren. “Het onderzoek van Maryann laat zien dat vissen op nieuwe structuren afkomen. En dan kan ik met mijn modellen kijken wat het effect is op de populatie. Verder kijkt bijvoorbeeld Bass naar wat temperatuur doet met de vissen en dan weten we dat grotere vissen wat moeite hebben, want het kost ze heel veel energie als het warm wordt. Dat soort gegevens kunnen we ook in het model stoppen.”

Toekomst van de Waddenzee

In de modellen komt alle kennis dus samen en wordt die gekoppeld aan de omstandigheden in de Waddenzee, nu en in de toekomst. Hanna: “Met die modelanalyses kunnen we hopelijk beter begrijpen welke processen belangrijk zijn voor die vispopulaties en ook begrijpen wat voor beheermaatregelen we het beste kunnen nemen om die vissoorten te beschermen.”

LAATSTE NIEUWS

Hondshaaien in kunstmatige rif bij Lauwersoog

By Nieuws-home

Langs de Waddenzeedijk bij Lauwersoog zijn enkele jaren geleden kunstriffen geplaatst in de Waddenzee. Met verschillende rif-ontwerpen wordt onderzocht of de dijk hiermee een interessantere leefomgeving wordt voor vissen en ander onderwaterleven. Tot grote verbazing van de onderzoekers werden er onlangs twee volwassen hondshaaien aangetroffen.

Lees meer

Een warmere Waddenzee: lastige keuzes voor vissen

By Nieuws-home

Voor koudbloedige soorten bepaalt temperatuur hun activiteit en stofwisseling: als het warm genoeg is, worden ze actief en als het te koud wordt, houden ze zich gedeisd. Maar behalve op temperatuur reageren vissen op meer omgevingsfactoren: bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschutting om te schuilen voor predatoren.

Lees meer

Stakeholderbijeenkomst Biotoop

By Nieuws-home

Vorige week vond de Stakeholderbijeenkomst van het Waddentools Swimway project plaats en interviewde Omrop Fryslân onderzoekscoördinator Ingrid Tulp. Nu het veldwerk zo goed als afgerond is stromen de eerste resultaten en publicaties binnen. Wat betekenen deze resultaten voor de toekomst?

Lees meer

Voorspellen met modellen

By Nieuws-home

Hoe meer je over vis in de Waddenzee weet, hoe beter je kunt voorspellen wat er gebeurt als die zee verandert. Post-doc Hanna ten Brink werkt aan modellen die voorspellen hoe vispopulaties reageren op veranderingen in de Waddenzee en maatregelen door de mens.

Lees meer

De kwelder als kraamkamer voor vis

By Nieuws-home

Mariene ecoloog Hannah Charan-Dixon doet onderzoek naar de vissen in Nederlandse kwelders en de Waddenzee. Op die manier krijgt ze meer inzicht in de visstand en gezondheid van vissen in Nederland. Hoe gaat het met de vis in Nederland? En hoe ziet het onderzoek van Hannah eruit?

Lees meer

Speuren naar DNA-sporen

By Nieuws-home

Een emmertje water uit de Waddenzee scheppen, meer hoefden schoolkinderen eind september niet te doen om erachter te komen welke vis er in de Waddenzee zwemt. Met de moderne techniek eDNA wordt dat in het laboratorium achterhaald.

Lees meer