Skip to main content
All Posts By

Heleen Jansen

Nieuws-home

Hondshaaien in kunstmatige rif bij Lauwersoog

Langs de Waddenzeedijk bij Lauwersoog zijn enkele jaren geleden kunstriffen geplaatst in de Waddenzee. Met verschillende rif-ontwerpen wordt onderzocht of de dijk hiermee een interessantere leefomgeving wordt voor vissen en ander onderwaterleven. Tot grote verbazing…
Heleen Jansen
26 maart 2024
Nieuws-home

Free Flow Conference 15 – 17 april 2024

Free Flowing Rivers komt naar Groningen! Free Flow 2024 is een internationale conferentie over het beschermen en herstellen van vrij stromende rivieren, waar beleidsmakers, rivierbeheerders, ecologen, onderzoekers, studenten en de industrie samenkomen.
Heleen Jansen
14 december 2023
Nieuws-home

Stakeholderbijeenkomst Biotoop

Vorige week vond de Stakeholderbijeenkomst van het Waddentools Swimway project plaats en interviewde Omrop Fryslân onderzoekscoördinator Ingrid Tulp. Nu het veldwerk zo goed als afgerond is stromen de eerste resultaten en publicaties binnen. Wat betekenen…
Heleen Jansen
16 november 2023
Nieuws-home

Voorspellen met modellen

Hoe meer je over vis in de Waddenzee weet, hoe beter je kunt voorspellen wat er gebeurt als die zee verandert. Post-doc Hanna ten Brink werkt aan modellen die voorspellen hoe vispopulaties reageren op veranderingen…
Heleen Jansen
31 augustus 2023
Nieuws-home

Speuren naar DNA-sporen

Een emmertje water uit de Waddenzee scheppen, meer hoefden schoolkinderen eind september niet te doen om erachter te komen welke vis er in de Waddenzee zwemt. Met de moderne techniek eDNA wordt dat in het…
Heleen Jansen
14 april 2023
Nieuws-home

Waddentools Symposium 30 juni

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. De onderzoekers van de deelprojecten Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway Waddenzee en Waddenmozaïek presenteerden op 30 juni hun eerste…
Heleen Jansen
6 juli 2022
Nieuws-home

Bass onderzoekt vissen in het lab

Veel onderzoek binnen het Swimway-project vindt natuurlijk plaats in de Waddenzee, maar soms is een gecontroleerde omgeving nodig om specifieke kennis op te doen. Zo onderzoekt Bass de temperatuurvoorkeuren van vis in het laboratorium in…
Heleen Jansen
4 april 2022
Nieuws-home

Informatiebijeenkomst Den Oever

Afgelopen donderdag vond er in in het kader van het Waddentools Swimway project een informatiebijeenkomst plaats in Den Oever. Hier werden de laatste ontwikkelingen en bevindingen binnen het project gedeeld met geïnteresseerden.
Heleen Jansen
4 april 2022
Nieuws-home

Echolood in de Eems

Op 10 maart is er in het kader van het Waddentools Swimway project door Rijkswaterstaat vaste echoloodapparatuur geplaatst in de Eems. Vorig jaar werd soortgelijke apparatuur ook al geplaatst in het Marsdiep. Met behulp van…
Heleen Jansen
28 maart 2022