Skip to main content

WAT BETEKENEN DE RANDEN VAN HET WAD VOOR VIS?

WAT BETEKENEN SCHELPDIERBANKEN VOOR VIS?

HOE GEBRUIKEN SCHOOLVORMENDE VISSEN DE WADDENZEE?

HOE GEBRUIKEN GROTE VISSEN DE WADDENZEE?

HOE GEVEN WE VIS IN DE WADDENZEE EEN BETER TOEKOMSTPERSPECTIEF?

Waddentools Swimway Waddenzee onderzoekt wat de bottlenecks zijn voor vis in de Waddenzee en hoe daar door middel van beheer iets aan gedaan kan worden. Dit doen we door te onderzoeken hoe vissen gebruikmaken van de Waddenzee en soms door te experimenteren met maatregelen en beheer. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan toetsing en verbetering van beheer, met als doel het leefgebied in de Waddenzee voor vis te verbeteren.

Swimway
Uitgangspunt voor het project is de levenscyclusbenadering: Swimway Waddenzee richt zich op alle verschillende fasen binnen de levenscyclus van de vis. Voor alle levensfasen hebben vissen bepaalde gebieden nodig en die moeten allemaal goed functioneren en met elkaar gekoppeld zijn voor een gezonde populatie. Het gaat om de keten als geheel, waarin de schakels samen de populatieontwikkeling van een soort bepalen. Lees meer over de levenscyclusbenadering.

Betrokken partijen
In het project Swimway Waddenzee hebben onderzoekers, beheerders en belangenorganisaties elkaar gevonden. Het is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Wageningen Marine Research (WMR) en de Waddenvereniging. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland bij het project betrokken.

NIEUWS

Projectpartners:

Mede mogelijk gemaakt door: