Skip to main content
Nieuws-home

Waddentools Symposium 30 juni

NIEUWS

Waddentools Symposium

30 juni 2022

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. De onderzoekers van de deelprojecten Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway Waddenzee en Waddenmozaïek presenteren op 30 juni hun eerste resultaten. Vervolgens willen zij samen met de beheerders de vertaalslag maken naar nieuwe beheeradviezen. In deelsessies is per project de ruimte om samen verder de diepte in te gaan. We verwelkomen u graag 30 juni in het Entrepotgebouw in Harlingen!
Schrijf je hier in!

Programma
10.00 – 13.00: Presentaties
13.00 – 14.00: Lunch (vegetarisch)
14.00 – 16.00: Deelsessies
16.00 – 17.30: Borrel

U kunt zich inschrijven voor de volgende deelsessies:

Wij & WadvogelsWaddenmozaiekSwimway
Deelsessie 1

14:00 – 14:45

Wat is de effectiviteit van genomen inrichting en beheermaatregelen voor kustbroedvogels?

 

Waar liggen de beste kansen voor natuurherstel op de Waddenzeebodem?

Hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee?

 

Deelsessie 2

15:00 – 15:45

Hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee?

 

Wat is de bijdrage van geïntroduceerde harde structuren in het sublitoraal van de Waddenzee?

 

Wat betekenen kwelders en schelpdierbanken voor vis en hoe kan deze functie worden geoptimaliseerd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit symposium wordt gefinancierd door het project ‘Waddentools Swimway Waddenzee’.

LAATSTE NIEUWS

Waddentools Symposium 30 juni

By Nieuws-home

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. De onderzoekers van de deelprojecten Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway Waddenzee en Waddenmozaïek presenteren op 30 juni hun eerste resultaten.

Lees meer

Met geluidsgolven vissen observeren

By Nieuws-home

Op 10 maart is er in het kader van het Waddentools Swimway project door Rijkswaterstaat vaste echoloodapparatuur geplaatst in de Eems. Vorig jaar werd soortgelijke apparatuur ook al geplaatst in het Marsdiep. Met behulp van deze apparatuur onderzoekt Margot Maathuis het gedrag en de biomassa van vis in de Waddenzee.

Lees meer

Hannah onderzoekt vissen op het droge

By Nieuws-home

Hannah Charan-Dixon is een groot deel van het jaar te vinden op de kwelder. Deze strook langs de Waddenkust die deels overstroomt bij hoogwater, is niet alleen belangrijk voor planten en vogels: Hannah onderzoekt welke rol de kwelder heeft in de levenscyclus van vissoorten.

Lees meer

Maryann luistert naar vissen

By Nieuws-home

Door vissen te vangen rondom natuurlijke en kunstmatige schelpdierbanken hoopt onderzoeker Maryann Watson te ontdekken of deze elementen waardevol zijn voor vis. Ze heeft daarvoor ook nog een andere, bijzondere methode: vissengeluiden opvangen met een onderwatermicrofoon.

Lees meer

Digitaal netwerk voor grote vissen in de Waddenzee

By Nieuws-home

Afgelopen week zijn ontvangers geplaatst op boeien in de westelijke Waddenzee. Doel is om gezenderde grote vissen die van de Noordzee naar de Waddenzee zwemmen te detecteren en te volgen. Zo komen we meer te weten over hun gedrag, de zwemroutes en de knelpunten in de Waddenzee. Deze kennis helpt ons te bepalen welke maatregelen we kunnen treffen ter verbetering van de visstand in de Waddenzee.

Lees meer

Project Swimway van start

By Nieuws-home

Het gaat niet goed met de visstand van de Waddenzee, terwijl vis een belangrijke bouwsteen is voor veel ander leven. Met goede beheer- en herstelmaatregelen kunnen we daar verandering in brengen. Waddentools – Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand kunnen leiden.

Lees meer